Nyheter og aktuelt fra TT Maritim AS

HØYFREKVENSSONAR FSV-75 TIL ÅRETS MAKRELLFISKE

(Ref.: Furuno 14.08.2019)

Høyfrekvenssonar er et svært godt redskap under makrellfisket.Mens selve letingen foregår med mellom- eller lavfrekvens, kan høyere frekvens avsløre detaljene som bidrar til et godt kast og optimal fangst.

Detaljert informasjon
Makrellfisket er intenst og spennende. Det er mange ting som skal klaffe for å kunne levere fangst av høyeste kvalitet. For selve fiskeriet er sonar det mest effektive verktøyet i letefasen, men når bruket skal settes opplever mange at sonaren ikke gir nok detaljer. Svaret på utfordringen er høyere frekvens. Furuno sonar FSV-75 er derfor et meget godt verktøy for å sette bruket optimalt

Image

Bildet: Nordfisk har oppgradert fra forrige versjon CSH-70 til ny sonar FSV-75 og har testet ytelsen noe i forkant av årets makrellfiske. - Erfaringen så langt er at den har klart bedre rekkevidde og veldig reint sonarbilde sier Ivar Andreassen, reder på Nordfisk. Her med Tine Sletten fra Furuno-forhandler TT Maritim, som har stått for leveransen og installasjonen.

Les mer her....

Furuno FSV-75

Høyfrekvenssonar FSV-75 gir et støyfritt bilde med detaljerte ekko.